Επιστροφή ή αλλαγή προϊόντων

Aλλαγές ή επιστροφές προϊόντων δε γίνονται δεκτές στην περίπτωση που το προϊόν είναι προσωποποιημένο ή εξατομικευμένο ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Παραδείγματος χάριν μια μπλούζα με φωτογραφία ή σχέδιο που μας έχει στείλει ο πελάτης ή  μια σημαία με φωτογραφία ή σχέδιο που μας έχει στείλει ο πελάτης ή οποιοδήποτε προσωποποιημένο αντικείμενο. Δεκτές αλλαγές και επιστροφές γίνονται μόνο σε προϊόντα χωρίς στάμπα.

Ελαττωματικά προϊόντα

Ελαττωματικά θεωρούνται τα προϊόντα που έχουν ζημιά κατά την παραλαβή ή όσα έχουν κάποιο κατασκευαστικό σφάλμα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ζημιά λόγω χρήσης και φθοράς δεν θεωρούνται ελαττωματικά. Όλα τα προϊόντα που φέρουν εμφανές κατασκευαστικό ελάττωμα θα αντικαθίστανται με το ίδιο προϊόν, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο διαφορετικά μπορεί να επιλέξει οτιδήποτε άλλο είδος επιθυμεί ο πελάτης.

Στην επιστροφή και στην νέα αποστολή των ελαττωματικών προϊόντων, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος αποστολής. Εάν προκύπτει διαφορά στην τιμή του νέου είδους, την επιβαρύνεται ο πελάτης.

Το δικαίωμα επιστροφής μπορείτε να το ασκήσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ώστε να είναι εμπρόθεσμη.

Η επιστροφή πραγματοποιείται με την ίδια εταιρία ταχυμεταφορών που παρελήφθη το προϊόν.

Συγκεκριμένα, ο πελάτης πρέπει να να επικοινωνήσει με το printestore.gr τηλεφωνικώς ή και να στείλει e-mail στο printestoregr@gmail.com

Όροι επιστροφής

Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή ενός προϊόντος επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Έχουμε το δικαίωμα να επιστρέψουμε επιστροφές προϊόντων που δεν συμφωνούν με τους Όρους Επιστροφής που αναγράφονται παραπάνω. Σε περίπτωση μη τήρησης των αναγραφόμενων όρων θα επιβαρυνθείτε το κόστος αποστολής.