Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.printestore.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της www. printestore.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η printestore.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού της τόπου μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου,.Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.printestore.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της printestore.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.printestore.gr

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η printestore.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του www. printestore.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων) και των υπηρεσιών του site που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο printestore.gr. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας, διατίθενται δε στους επισκέπτες του site μόνο για προσωπική χρήση (μη κερδοσκοπική ή εμπορική).

Τα ονόματα, λογότυπα, εικόνες που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της printestore.gr ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Η Δημοσίευση τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να ληφθεί ως εκχώρηση άδειας χρήσης τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η printestore.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον διαδικτυακό τόπο www. printestore.gr .